Disciplinárna komisia

Predseda DK VsZĽH

Mgr. Nikoleta Celarová
 

 

člen DK VsZĽH

Ing. Július Büdi

 

člen DK VsZĽH

Rudy Juraj