Výkonný výbor Východoslovenského zväzu ľadového hokeja

Regionálny športový riaditeľ

člen VV VsZĽH

Ing. Julius Büdi

0918 678 784
juliusbudi13@gmail.com

 

Predseda VsZĽH

Ing. Ladislav Vasilňák

0905701730
vasilnak.ladislav@gmail.com

 

člen VV VsZĽH

 

Potenga Peter

za 1.ligu st.ž.

 

člen VV VsZĽH

 

Tomáš Ivan

za 1.ligu ml.ž.

člen VV VsZĽH

 

Kentoš Ján

za HP

 

člen VV VsZĽH

Kobeľa Dušan

za športových odborníkov