Komisia rozhodcov

Email: kr.szlh.vychod@gmail.com

Predseda KR VsZĽH

mgr. Rudolf Lauff

 

člen KR VsZĽH

 

Jozef Košč

 

člen KR VsZĽH

 

Ing. Peter Ország

 

IIHF_RuleBook_2021_22 Interaktiv_SK.pdf (8,6 MB)

REG.SADZONIK _ODMENY ROZHODCOVIA_FML.pdf (125,8 kB)

Súťažný poriadok účinný od 18_03_2022.pdf (497,9 kB)

Sadzobník odmien rozhodcov 2022-2023.pdf (260,5 kB)

 

Máš záujem byť členom rozhodcovskej rodiny v Košiciach? Rád rozhoduješ, prípadne chceš pomáhať v boxoch časomeračov?

Komisia rozhodcov Východoslovenského zväzu ľadového hokeja (VsZĽH) pripravuje každoročne v období október-november „Seminár rozhodcov“, ktorý bude určený aj všetkým záujemcom, ktorí by radi svoju ďalšiu športovú kariéru chceli spojiť s rozhodovaním ľadového hokeja a dosiahnuť tak v budúcnosti niečo podobné, ako naši najlepší arbitri.