Komisia rozhodcov

Email: kr.szlh.vychod@gmail.com

Predseda KR VsZĽH

mgr. Rudolf Lauff

člen KR VsZĽH

Ing. Branislav Jura

člen KR VsZĽH

Ing. Peter Ország

 

Máš záujem byť členom rozhodcovskej rodiny v Košiciach? Rád rozhoduješ, prípadne chceš pomáhať v boxoch časomeračov?

Komisia rozhodcov Východoslovenského zväzu ľadového hokeja (VsZĽH) pripravuje každoročne v období október-november „Seminár rozhodcov“, ktorý bude určený aj všetkým záujemcom, ktorí by radi svoju ďalšiu športovú kariéru chceli spojiť s rozhodovaním ľadového hokeja a dosiahnuť tak v budúcnosti niečo podobné, ako naši najlepší arbitri.