Zverejňované informácie

(aktualizované 16.1.2020)

 

Nadstavba súťaží HP-4 a HP-3 (2019/2020)

 

Kilometrovnik SZĽH  (akt.1.1.2019)

Smernica pre obsadzovanie zápasov 

Smernica SZĽH starší žiaci 2019-2020

Smernica SZĽH mladší žiaci 2019-2020

Smernica SZĽH upravujúca pravidlá minihokeja 2018

 

Smernice budú v priebehu krátkej doby dostupné aj na webovej stránke www.hockeyslovakia.sk

Poprosím o dôkladné prečítanie všetkých smerníc a žiadam spätnú väzbu o oboznámení sa so smernicami. 

 

 

INTERNÁ SMERNICA Slovenského zväzu ľadového hokeja č. 1 / 2018 VARIABILNÉ SYMBOLY

Smernica Slovenského zväzu ľadového hokeja o výchovnom

  Smernice, poriadky, pravidlá ĽH a predpisy sú na stránke hockeyslovakia.sk

 

Informácie o školeniach a kurzoch budú zverejňované na stránke Komisia rozhodcov.

 

Hokejové zväzy:

 

viac informácií na ich webových stránkách